Borge Marketing AS ble etablert i 1985, og er en produsent av sprøytestøpte plastprodukter. Firmaet ble startet av nåværende eier og daglig leder Augund Borge. Skrittet ble tatt etter mange år i rørbransjen, noe som har gitt god erfaring på hvor det kan gjøres vesentlige forbedringer, samt kvalitetsheving på produktene. Borge Marketing holder til i Teknologibyen Kongsberg.

Din idé – vår utfordring

Vi har et tett samarbeid med designstudioet SNØ, det gjør det mulig med opptegning fra A til Å. Produktet blir utviklet ved hjelp av 3D-tegning, her blir også verktøy og støpeverktøy konstruert. Det er mulig med verktøyleveranse fra både inn – og utland og leveransetiden er relativt kort.

Vi benytter 3D-DAK verktøy for å finne en best mulig løsning på funksjon og design i utviklingen av produktene. Dette gir muligheter til å visualisere, simulere, vise sammenstillinger og ikke minst hurtig å kunne gjøre endringer i design og funksjonalitet.

livelogo_937876106Disse filformatene kan igjen anvendes til rapid prototyping for å få frem en fysisk modell av produktet. En slik modell tar det bare noen timer å fremstille. Som spesialfelt har vi produksjon av:
elplastprodukter, plast til elektroniske produkter, plastklammer, plastrørdeler.

Klikk på ”Produkter” i menyen for å se et utvalg artikler som er i produksjon i dag. Maskinparken består av sprøytestøpemaskiner med et lukketrykk fra 50 til 175 tonn.